Wij zijn op zoek naar een Communicatie Coördinator.
Ben jij iemand die duidelijk kan communiceren op verschillende manieren en niveaus? Krijg jij energie van het nadenken over en uitwerken van communicatie binnen een organisatie? Heb je een hart voor God en wil je aan Zijn koninkrijk bouwen in de Benelux? Zo ja, dan kun jij ons team versterken door de volgende verantwoordelijkheden en taken op je te nemen:
● (Mede)opstellen van het communicatieplan naar de verschillende doelgroepen van Communitas
● Uitvoeren van het communicatieplan
● Creëren van ondersteunende communicatie materialen, zoals brochures, folders, content voor de website, tweemaandelijkse e-nieuwsbrief, expositiematerialen, etc. die gebruikt kunnen worden bij recruitment, netwerken, training, events, etc.
● Communiceren van Communitas evenementen e.d. op sociale netwerken en websites.
● Projectmanagement rondom events
Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Ben jij onze nieuwe Office Manager? Ben jij iemand die goed kan organiseren? Heb je een hart voor God en wil je aan Zijn koninkrijk bouwen in de Benelux? Krijg jij energie van regelen/plannen/bewaken van de dagelijkse gang van zaken? Zo ja, dan kun jij ons team versterken door de volgende verantwoordelijkheden en taken op je te nemen:
● Samen met ons een jaarplanning maken en deze up-to-date houden en bewaken.
● Opstellen, input verzamelen en versturen van nieuwsbrief/info.
● Secretariële ondersteuning. Hulp bij correspondentie, deelname aan vergaderingen, notuleren vergaderingen, zorgen dat de deadlines gehonoreerd worden, locaties regelen voor vergaderingen
● Organiseren en bijhouden van het gezamenlijke archief: zorgen dat alle documentatie aanwezig is op 1 plek. Dat de documentatie up to date is. Overzicht van staf en partners bijhouden, jaarplanning etc.
● Organiseren van de evenementen, zoals landelijke of plaatselijke ontmoetingsdagen, of -avonden.
Meer weten? Klik hier voor meer informatie.