Het is onze hoop en diepe verlangen dat onze trainingen, onze community en onze coaching een levensveranderende ervaring voor jou en je omgeving zullen zijn. En dat je daarmee onderdeel wordt van een verandering die we overal in de wereld zien plaatsvinden. In 2 Kor. 3:18, zegt Paulus, ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” Paulus zegt hier dat ons leven steeds meer op Christus gaat lijken. In het Grieks wordt het woord metamorfose gebruikt. Een totale en diepe verandering waarin we eigenlijk een nieuw wezen, een nieuwe schepping worden.

Transformed Lives, Transformed Neighborhoods, Transformed world

Communitas Vision Statement

Dat is de visie die ons drijft: een diepe en wezenlijke verandering te zien in mensenlevens, in buurten en uiteindelijk in de hele wereld. Een verandering die alleen maar kan voortkomen uit een levende relatie met God. En die alleen maar zal gebeuren als we samen in (de) beweging komen.


We start and shape communities of faith that love like Jesus in their neighborhoods.

Communitas Mission Statement

Wij zijn ervan overtuigd dat de enige manier om deze visie te realiseren is door nieuwe christelijke (buurt)initiatieven vorm te geven die hun naaste liefhebben zoals Jezus dat doet. In Johannes 20:21 zegt Jezus: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. In Handelingen 1:8 lezen we dat Jezus zijn discipelen allereerst stuurt naar de stad waarin ze op dat moment zijn. Dat is de reden dat wij langszij komen bij christenen die in hun eigen omgeving aan de slag willen met hun geloof. Initiatiefnemers die een diep verlangen hebben om God in hun wijk aan het werk te zien; die betrokken zijn bij de buurt, die begrijpen wat er in de buurt leeft en hun buurt liefhebben zoals Jezus dat doet.