Is het jouw verlangen om meer bewust te worden van Gods stem en werk in jouw leven? 

Dan is deze eeuwenoude vorm van discipelschap wellicht iets voor jou. In het nederlands wordt het geestelijke begeleiding genoemd. In het engels staat het bekend als spiritual direction, wij noemen het vaak spiritual accompaniment.

Wat is Spiritual Accompaniment?

Spiritual Accompaniment is een langzaam gesprek tussen twee mensen, in de aanwezigheid van God. Door middel van stilte, vragen en bijvoorbeeld een contemplatieve oefening aan de hand van een bijbeltekst, staan we open om de vingerafdrukken van God te vinden. God spreekt vaak in de stilte, maar ook in het dagelijks leven. Het doel van spiritual accompaniment is meer bewust te worden van Zijn stem en bewegingen in onze levens. 

Ontmoet onze Spiritual Directors:

Allebei komen ze toevallig oorspronkelijk uit Californië, de V.S.. Ze zijn allebei met Nederlanders getrouwd en hebben ook allebei de School of Spiritual Direction van Sustainable Faith gevolgd. Hier wat meer over hen…

Monique Hoven woont in Zwolle. Ze beschouwt het een voorrecht om samen met vrouwen onderweg te mogen zijn via spiritual direction. Als je in de buurt van Zwolle woont, ben je van harte welkom om begeleiding bij haar thuis te ontvangen, anders zijn videobel sessies ook goed. Wil je vrijblijvend kijken of dit iets voor jou is? Stuur dan een mailtje, monique.hoven@gocommunitas.nl.

Jack LoMonaco woont in Leidschendam (bij Den Haag). Hij heeft 3 volwassen kinderen en is jaren voorganger geweest van een internationale gemeente in Den Haag. Zijn grote passie is om langszij mannen te komen die op zoek zijn naar intimiteit, diepgang en perspectief in hun relatie met God en anderen. 

Jack is momenteel niet beschikbaar om nieuwe mensen te begeleiden, maar verwijst je graag door naar anderen in zijn netwerk. Je kunt contact opnemen met Jack via jack.lomonaco@gocommunitas.nl.

————————————–

Is it your desire to become more aware of God’s voice and work in your life?
Then spiritual direction may greatly bless you. Spiritual Direction is an ancient form of discipleship, which is often described today as spiritual accompaniment.

What is Spiritual Accompaniment?

Spiritual Accompaniment is a slow conversation between two people, in the presence of God. Through silence, questions, and, for example, a contemplative exercise based on a Bible text, we dust for the fingerprints of God. God often speaks in silence, but also in everyday life. The goal of spiritual accompaniment is to become more aware of His voice and movement in our lives.

Meet our Spiritual Directors:

Both of them happen to originally come from California, USA. Both of them have Dutch spouses and both have attended Sustainable Faith’s School of Spiritual Direction. Read on, to learn more about them…

  • Monique Hoven lives in Zwolle and considers it a privilege to journey with women by means of spiritual accompaniment. If you live near Zwolle, you are welcome to come to her home for spiritual direction, otherwise, video calls work well too. Would you like to see if this is something for you? Then send an email to monique.hoven@gocommunitas.nl.
  • Jack LoMonaco lives in Leidschendam (near The Hague). He has 3 adult children and has been pastor of an international congregation in The Hague for many years. His great passion is to come alongside men from all walks of life who are seeking intimacy, depth, and perspective in their relationship with God and others. Jack is not currently available to spiritually accompany additional people but is happy to refer you to other spiritual directors in his network. You can contact Jack at jack.lomonaco@gocommunitas.nl.