Crossroads Leiden bestaat uit allerlei mensen van verschillende achtergronden en levenswandel. Samen zijn we een gemeenschap die zich uitstrekt naar God, naar elkaar en naar de mensen om ons heen. We zijn een netwerk van kleine groepen die gezamenlijk optrekken, en tegelijkertijd elk een eigen roeping hebben om God uit te leven in onze omgeving. We zijn geïnteresseerd in nieuwe manieren van kerk-zijn en hebben een verlangen om God uit te leven in onze eigen omgeving. Je bent van harte uitgenodigd om samen met ons op weg te gaan!
Om meer te leren, kijk op crossroadsleiden.nl.