Op zaterdag 11 juni kwamen we in een oud klooster in de binnenstad van Den Haag bijeen voor ‘creative calling: a workshop on the puzzles of art & faith’. We deelden onze reizen, ons werk, als schilders, zangers, schrijvers; we identificeerden ons met de roeping van Bezalel in Exodus 31, bestudeerden een recent artikel van James A.K. Smith en werden begeleid door een meditatie op Marcus 10:46-52.

Na een heerlijke lunch maakten we een rondleiding door het nabijgelegen kunstmuseum “Het Mauritshuis” (het parelmeisje van Vermeer!), namen op de terugweg de tijd voor een oefening in ‘stedelijk schetsen’ en sloten onze dag af met een gebedsgedicht. Dankbaar voor nieuwe vrienden en frisse bemoedigingen!